Vill du bli medlem?

Bor Ni redan i Tavastehus eller skall Ni flytta hit? Vi kan hjälpa till med information om kommunens svenskspråkiga utbud samt erbjuda våra egna aktiviteter mm.
Kontakta oss...

Kontakt

tavastsvenska@gmail.com

Tavastsvenskarna

Föreningens ändamål är att bland sina medlemmar befrämja svenska språket, den finlandssvenska kulturen och nordism, samt vara en länk mellan de svenskspråkiga i Tavastehusnejden.

Kontaktperson:

Johanna Rosenberg (ordförande)
kustaala(at)saunalahti.fi

http://www.hameenlinna.fi/svenska/