Tavastsvenskarna

Föreningens ändamål är att bland sina medlemmar befrämja svenska språket, den finlandssvenska kulturen och nordism, samt vara en länk mellan de svenskspråkiga i Tavastehusnejden.

Kontakt: info@tavastsvenskarna.fi

Läs mera / lue lisää >>