Vill du bli medlem?

Bor Ni redan i Tavastehus eller skall Ni flytta hit? Vi kan hjälpa till med information om kommunens svenskspråkiga utbud samt erbjuda våra egna aktiviteter mm.
Kontakta oss...

Kontakt

tavastsvenska@gmail.com

Eftis

Eftis arrangeras av Tavastsvenska föräldraföreningen rf  i Seminarieskolan (Seminaarin koulu). Eftis är svenskspråkigt och stöder och uppmuntrar barnen att använda sina svenska kunskaper och att lära sig mera. Eftisgruppen är liten och aktiviteterna är varierande. Små och stora barn tillsammans i harmoni!

Eftis är öppet alla vardagar mellan kl 12 och 17. Även morgonvård kan erbjudas från kl 8.00  fram till skoldagens början. Eftisen leds av Pirjo Hellstén och Anna Vihriälä och har nära samarbete med den svenskspråkiga skolklassen.

Kontakt
Timo Kokki-Heikurainen
tel: 040-5941679