Styrelsen

Styrelsemedlemmarna är alla föräldrar vars barn går eller har gått i Jappebo daghem eller på den svenska klassen i Seminaarin koulu. Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden eller vid behov. Ingen ersättning betalas för styrelsearbetet. Vi strävar efter att uppnå våra gemensamma mål med bra motivation, var och en efter sin egen förmåga. Om du är intresserad av att delta i styrelseverksamheten, kontakta oss på tsff.information@gmail.com 

Hallitus

Hallituksen jäsenet ovat kaikki vanhempia, joiden lapset ovat käyneet tai käyvät päiväkodissa jappebossa tai ovat ruotsinkielisellä luokalla Seminaarin koulussa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Hallitustyöskentelystä ei makseta palkkioita. Työskentelemme hyvällä sykkeellä tavoitteidemme eteen. Mikäli olet kiinnostunut hallituspestistä, ota meihin yhteyttä: tsff.information@gmail.com 

Styrelsen - Hallitus 2020-2022 

Timo Kokki-Heikurainen, ordförande, tel: 040 594 1679
Sanna-Kaisa Randelin
Sani Söderholm
Lauri Söderholm
Camilla Junnikkala
Hanna Niskanen