Vill du bli medlem?

Bor Ni redan i Tavastehus eller skall Ni flytta hit? Vi kan hjälpa till med information om kommunens svenskspråkiga utbud samt erbjuda våra egna aktiviteter mm.
Kontakta oss...

Kontakt

tavastsvenska@gmail.com

Jappebo dagis

År 2004 startades Tomtebo dagis av Tavastsvenska föräldraföreningen. Dagiset togs över i stadens regi vid årsskiftet 2008/2009 och hösten 2010 togs det över av Jaarlin päiväkodit och döptes samtidigt om till Jappebo. Jappebo är för svenskspråkiga barn samt för språkbadsbarn. Dagiset ligger i Ojoinen stadsdel. 

http://www.jaarlinpaivakodit.fi/jaarlin-paivakodit/jappebo


Föreståndare för dagiset är Sari Louhio-Järvinen. 

Kontaktuppgifter:
tel: 040 504 5467
sari@jaarlinpaivakodit.fi

Barnträdgårdslärare Camilla Junnikkala 

jappebo@jaarlinpaivakodit.fi tel. 040-5683478)

Adress Kettumäentie 2a, 13600 Hämeenlinna