Jappebo dagis - Päiväkoti Jappebo

Svenskspråkig småbarnspedagogik har erbjudits i Tavastehus redan i nästan 20 år när år 2004 startades Tomtebo dagis av Tavastsvenska föräldraföreningen. Dagiset togs över i stadens regi vid årsskiftet 2008/2009 och hösten 2010 togs det över av Jaarlin Päiväkodit Oy och döptes samtidigt om till Jappebo.

Daghemmet Jappebo är en del av det privata daghemmet Jaarlin Päiväkodit Oy, och är beläget i Ojoinens stadsdel. Även finskspråkiga barn har möjlighet att söka sig till Jappebo och på så sätt växa upp till tvåspråkighet. Efter förskolan på Jappebo har barnet möjlighet att fortsätta sin skolstig på svenska vid Seminaarin koulu på svenska klassen. Det sker så gott som årligen.

Ruotsinkielistä varhaiskasatusta on tarjottu Hämeenlinnassa jo lähes 20 vuotta, jolloin Tavastsvenska föräldraföreningen perusti Tomtebo-päiväkodin. Sittemmin ruotsinkielinen päiväkoti on siirtynyt osaksi yksityistä Jaarlin Päiväkodit Oy:tä ja saanut nimen Jappebo. 

Jappebo sijaitsee Ojoisten kaupunginosassa. Suomenkielisillä lapsilla on mahdollisuus hakeutua Jappebohon ja kasvaa kuin huomaamatta kaksikielisyyteen. Lapsen valmiuden huomioiden, hänen on mahdollista siirtyä ruotsinkieliselle koulupolulle Jappebon esikoulun jälkeen ja näin tapahtuukin vuosittain. 

Instagram @daghemochskola_tavastehus

Barnträdgårdslärare / Lastentarhanopettaja Camilla Junnikkala 
jappebo@jappi.fi , tel. 040 5683 478 , adress: Kettumäentie 2a, 13600 Hämeenlinna

Föreståndare för dagiset är / Lastentarhayrittäjä, Jaarlin päiväkodit Oy Sari Louhio-Järvinen
sari@jappi.fi , tel. 040 504 5467

Läs mera >>