Seminarieskolan

Seminaarin koulu

Seminaarin koulu är en av Tavastehus stads grundskolor. I skolan finns gruppet för allmän undervisning och specialundervisning. Det finns sammanlagt circa 720 elever I skolan. Klasserna är från 1-6. Den svenskspråkiga verksamheten består av två sammansatta klasser årskurs 1-6. Förskolan är då vid Jappebo daghem. I skolan erbjuds svensk-, två- samt finskspråkiga elever möjlighet till skolgång på svenska.

Läs mera >>

Seminaarin koulu on yksi Hämeenlinnan peruskouluista 1-6 luokille. Koulussa on yhteensä n. 720 oppilasta ja perusopetuksen lisäksi erityisopetusta. 
Ruotsinkielinen opetus on suunnattu kaksikielisille lapsille 1-6 luokille. Esikouluopetuksen Hämeenlinnassa tarjoaa päiväkoti Jappebo.  

Lue lisää >>                                                                          

Rektor för skolan / Koulun rehtori Pasi Rangell. 

Kontakt /yhteys:
tel: 050 5818 844
pasi.rangell@hameenlinna.fi