Vill du bli medlem?

Bor Ni redan i Tavastehus eller skall Ni flytta hit? Vi kan hjälpa till med information om kommunens svenskspråkiga utbud samt erbjuda våra egna aktiviteter mm.
Kontakta oss...

Kontakt

tavastsvenska@gmail.com

Pohjola-Norden

Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden. Medborgarorganisationen Pohjola-Norden har Ungdomsförbund, distrikt och lokalföreningar med 12 000 personmedlemmar landet runt. Tillsammans med våra systerföreningar i det övriga Norden utgör vi en kanal till nordiska aktiviteter och inbördes växelverkan för alla nordbor.

http://www.pohjola-norden.fi/fi/jaarjestao/yhdistykset/hame/hameenlinna/?id=533