Kontakt - Yhteys

Följ oss på / seuraa meitä


För allmänna frågor gällande föreningens verksamhet mm.

tsff.information@gmail.com

Ordförande Tavastsvenska föräldraföreningen rf Timo Kokki-Heikurainen
tel: 040 594 1679


Eftisledare Timo Kokki-Heikurainen
tel: 040-5941679

Assistent för de svenskspråkiga klasserna Pirjo Hellstén
tel: 044 307 5522