Vill du bli medlem?

Bor Ni redan i Tavastehus eller skall Ni flytta hit? Vi kan hjälpa till med information om kommunens svenskspråkiga utbud samt erbjuda våra egna aktiviteter mm.
Kontakta oss...

Kontakt

tavastsvenska@gmail.com

Kontakt

För allmänna frågor gällande föreningens verksamhet mm.

tavastsvenska@gmail.com

Ordförande Tavastsvenska föräldraföreningen rf
Timo Kokki-Heikurainen
tel: 040 594 1679

Medierelationer
Styrelsemedlem Lena Helenius
050 492 1974


Eftis
eftisledare Timo Kokki-Heikurainen
tel: 040-5941679

Assistent för de svenskspråkiga klasserna
Pirjo Hellstén
tel: 044 307 5522


Medlemskap

Medlemsavgift 15 EUR / år
Stödmedlem 100 EUR / år

Tavastsvenska föräldraförening rf
FI48 5680 0020 1603 76   OKOYFIHH

tavastsvenska@gmail.com

När man betalar medlemsavgiften skall man skriva medlemmens namn och adress samt om man är ordinarie ( 15 EUR / år) eller stödmedlem ( 100 EUR / år). 
Det lönar sig att vara medlem! Deltagaravgifter till utflykter, teater osv. är lägre för medlemmar.