Vill du bli medlem?

Bor Ni redan i Tavastehus eller skall Ni flytta hit? Vi kan hjälpa till med information om kommunens svenskspråkiga utbud samt erbjuda våra egna aktiviteter mm.
Kontakta oss...

Kontakt

tavastsvenska@gmail.com

Familjeklubben

Familjeklubben arrangerar aktiviteter som passar för såväl barn som vuxna med det svenska språket som gemensamt intresse. Alla är välkomna oavsett språkkunskaper. Genom detta önskar familjeklubben skapa en "vi-känsla" mellan  finskspråkiga och svenskspråkiga samt främja den svenskspråkiga kulturen i Tavastehus. Syftet är också att locka nya människor/familjer till verksamheten.

Familjeklubben samarbetar med Tavastsvenskarna och Pohjola-Norden gällande olika kultur evenemang. Familjeklubben samarbetar även med barnens och ungdomarnas kulturcentrum Arx.