Medlemskap

Bli medlem för år 2020 före slutet av november och du får resten av år 2019 gratis!
Medlemskapet gäller alltid endast vuxna men förmånerna gäller också automatiskt alla familjens barn då du är medlem.

Medlemsavgift 15 EUR / år

Stödmedlem 100 EUR / år

Tavastsvenska föräldraförening rf
FI48 5680 0020 1603 76   OKOYFIHH

tsff.information@gmail.com

När man betalar medlemsavgiften skall man skriva medlemmens namn och e-post adress samt om man är ordinarie ( 15 EUR / år) eller stödmedlem ( 100 EUR / år). 
Det lönar sig att vara medlem! Deltagaravgifter till utflykter, teater osv. är lägre för medlemmar.

Jäsenyys

Liity vuoden 2020 jäseneksi marraskuun loppuun mennessä ja loppuvuosi 2019 on ilmainen!

Jäsenmaksu koskee vain perheen aikuisia mutta jäsenyyden edut koskevat automaattisesti myös perheen lapsia. 

Jäsenmaksu 15 €/henkilö/vuosi 
Kannatusjäsen 100 €/henkilö/vuosi

Tavastsvenska föräldraförening rf
FI48 5680 0020 1603 76   OKOYFIHH

Maksaessasi jäsenmaksua kirjoita jäsenen nimi/nimet (aikuiset) ja sähköpostisoite sekä tieto, onko jäsen vai kannatusjäsen. 

Jäsenyys kannattaa: tuet lasten toimintaa Jappebossa ja koulussa. varoilla hankimme esimerkiksi leluja ja pelivälineitä ja järjestämme tapahtumia.