Venny

Venny 13.12.2020

Den finskspråkiga Vennys skolstig i Tavastehus är svenskspråkig

Hösten 2021 börjar den finsktalande Venny den svenskspråkiga skolstigen i Tavastehus vid Seminaarin koulu. Venny har gått i svensk dagvård och förundervisning vid Jaarlin päiväkodit Oy:s Jappebo-enhet sedan hon var två år. Jappebo är ett svenskspråkigt daghem i tavastehus, där det också finns språkbad och språkdusch grupper för finsktalande barn. På Jappebo lär sig barnet ett främmande språk vid sidan om den vardagliga verksamheten tillsammans med trygga vuxna och sina kompisar genom lek, rörelse, pyssel mm. Finsktalande barn kan söka till Jappebo på samma sätt som till andra daghem.


Så här berättar Vennys mamma Sanna-Kaisa

År 2016 hittade vi föräldrar en artikel relaterad till Jappebo, i en lokal bank tidning. Vid den tidpunkten behövde vi en ny dagvårdsplats åt Venny, efter att den dåvarande familjedagvårdaren blev moderskapsledig. Innan detta hade vi ingen information om att det fanns en möjlighet till svenskspråkig dagvård i Tavastehus. Först tänkte vi bara att det skulle vara fantastiskt om hon lär sig något på svenska och eventuellt får en gnista mot främmande språk. 

Venny och jag besökte Jappebo på sensommaren 2016. Besöket gav oss en bra och positiv upplevelse. Vi minns också hur en förskole flicka kom för att fråga något av vårdaren. De förde en diskussion på svenska. När flickan hade gått tillbaka för att leka, berättade vårdaren för oss att även denna flicka var finskspråkig och hur fint hon redan kunde svenska. Vi var imponerade över att språket också kunde bli så där starkt för ett finsktalande barn.


Språket fastnar med små steg

I början fastnade språket hos Venny med små steg. Det hon lärde sig i början var främst hörförståelse, nickanden och korta svar till frågor. Att själv producera svenska började först senare. Vi föräldrar försökte att uppmuntra henne till detta även hemma. Idag för Venny all diskussion på svenska med de svenskspråkiga vårdarna. Om Venny inte kommer ihåg eller vet ett ord, så förklarar hon saken på svenska.

I fem års ålder började Venny själv prata att hon skulle vilja gå till svenskspråkiga skolan vid Seminaari. Vi föräldrar hade kanske funderat på det en stund någon gång, men vi var inte alldeles säkra om det i vårt fall skulle vara möjligt eftersom vårt barn är finskspråkigt.

Vi bad om tips från en bekant som arbetar som lärare vid en språkbadsskola i huvudstadsregionen.Så småningom blev vi övertygade om att detta skulle vara ett bra val för oss.


Att lära sig ett nytt språk i dagvård är en gåva för ett barn

Venny är själv verkligen motiverat för det svenska språket. För henne har det varit vardag redan i
fyra års tid. Vi föräldrar är också beredda att hjälpa till inom ramen för våra egna färdigheter. I början av året 2021 träffade vi också Kati Forsström, läraren för svenska klassen vid
Seminarieskolan. Hon uppmuntrade oss och gav också utmärkta råd åt oss gällande skolstarten.

Venny har fått en bra grund i svenska under sina Jappebo år. Vi föräldrar upplever att dessa år
skulle gå till spillo, eftersom den aktiva användningen av svenskan skulle bli oanvänd i finskspråkiga
skolan.

Barn är modiga i att använda främmande språk. De tänker inte för mycket på om allt går
rätt utan de talar modigt och genom erfarenhet berikar sitt språk och lär sig mer. Vi tycker det är en
gåva för barnet att lära sig ett andra språk på detta sätt. Venny börjar den svenskspråkiga
skolstigen på hösten med ett öppet och modigt sinne.


Suomenkielisen Vennyn koulupolku Hämeenlinnassa on ruotsinkielinen

Syksyllä 2021 suomenkielinen Venny aloittaa ruotsinkielisen koulunpolun Hämeenlinnassa Seminaarin koulussa. Venny on käynyt koko varhaiskasvatuksen kaksivuotiaasta aina nyt esikouluun asti ruotsiksi Jaarlin päiväkodit Oy:n Jappebo -yksikössä. Jappebo on ruotsinkielinen päiväkoti Hämeenlinnassa, missä toimii myös kielikylpy ja kielisuihku -ryhmät suomenkielisille lapsille. Jappebossa lapsi omaksuu toisen kielen kuin huomaamatta päiväkotipäivien lomassa turvallisten aikuisten ja kavereiden kanssa leikkien, liikkuen ja askarrellen. Jappebohon voivat hakeutua suomenkieliset lapset samalla tavalla kuin muihinkin päiväkoteihin.

Näin kertoo Vennyn äiti Sanna-Kaisa

Vuonna 2016 me vanhemmat löysimme artikkelin paikallispankin lehdestä liittyen Jappebohon. Tuossa vaiheessa olimme juuri etsimässä Vennylle uutta hoitopaikkaa silloisen perhepäivähoitajan jäätyä äitiyslomalle. Aiemmin meillä ei ollut tietoa, että Hämeenlinnassa olisi mahdollisuus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. Aluksi ajattelimme vain, että hienoa jos oppii jotain ruotsin kielellä ja mahdollisesti syntyy kipinä vieraita kieliä kohtaan.

Olimme Vennyn kanssa loppukesällä 2016 tutustumassa Jappebohon. Tuosta tutustumisesta jäi hyvä ja positiivinen kokemus. Muistamme myös, miten eräs eskari-ikäinen tyttö tuli kysymään jotakin hoitajalta. Hetken he siinä ruotsin kielellä kävivät keskustelua. Kun tyttö oli lähtenyt takaisin leikkimään, hoitaja totesi, että tuokin tyttö on suomenkielinen ja ruotsi sujuu noin hienosti. Olimme vaikuttuneita siitä, että noinko hyvin se kieli voisi tarttua myös suomenkieliseen lapseen.

Kieli tarttuu pienin askelin

Alkuun kieli tarttui Vennyyn pienin askelin. Osaaminen oli lähinnä kuullun ymmärtämistä sekä nyökkäilyjä ja lyhyitä vastauksia kysymyksiin. Omaan puheen tuottaminen ruotsin kielellä alkoi vasta myöhemmin. Siihen me vanhemmat yritimme kovasti kotona kannustaa. Nykyään Venny hoitaa kaiken kommunikaation ruotsinkielisten hoitajien kanssa ruotsiksi. Jos jotain sanaa ei muista tai osaa, Venny selittää ruotsiksi mistä on kyse.

Viskari-iässä Venny alkoi itse puhua, että hän haluaisin ruotsinkieliseen kouluun Seminaarille. Me vanhemmat olimme sitä ehkä hetken miettineet jossain vaiheessa mutta emme olleet tietoisia siitä, olisiko se mahdollista myös meidän tapauksessamme suomenkieliselle lapselle.
Kysyimme vinkkejä tuttavaltamme, joka toimii pääkaupunkiseudulla kielikylpykoulun opettajana. Pikkuhiljaa aloimme vakuuttua, että meidän kohdallamme tämä olisi hyvä valinta.

Uuden kielen omaksuminen varhaiskasvatuksessa on lahja lapselle

Venny on itse todella motivoinut ruotsin kieleen. Hänellehän se on arkipäivää ollut jo neljän vuoden ajan. Myös me vanhemmat olemme valmiita auttamaan oman osaamisemme puitteissa. Vuoden 2021 alussa tapasimme myös Seminaarikoulun ruotsinkielisen luokkien opettajan Kati Forsströmin. Myös hän kannusti ja antoi meille erinomaisia neuvoja aiheen tiimoilta.

Venny on saanut hyvän pohjan ruotsin kielelle Jappebo-vuosinaan. Me vanhemmat koemme, että nämä vuodet menisivät hukkaan jos aktiivinen ruotsinkielen käyttö jäisi suomenkielisellä koulupolulla. Lapset ovat rohkeita vieraiden kielten käyttämisessä. He eivät mieti liikaa meneekö kaikki ihan pilkulleen oikein vaan puhuvat rohkeasti ja kokemuksen kautta rikastuttavat kieltä ja oppivat lisää. Mielestämme toisen kielen omaksuminen tällä tavoin on lahja lapselle. Venny lähtee avoimin ja rohkein mielin syksyllä ruotsinkieliselle koulupolulle.