Blogg om skolstigen

30.8.2019 Benchmarking i Jyväskylä

I slutet av augusti tog fyra förväntansfulla personer morgontåget från Tavastehus till Jyväskylä.
Med på resan var skoldirektör Mika Mäkelä, rektor Pasi Rangell, Lena Helenius från
föräldraföreningen och jag, projektledare Veronica Hertzberg. Vi skall bekanta oss med Kuokkala svenska skola i Jyväskylä.  I Jyväskylä har det i mer än 20 år funnits svensk dagvård och svensk undervisning i egna klasser, i en finsk skola. Undervisning på svenska i åk 7 – 9 har funnits i cirka8 år. Efter flera förhandlingar och kontakter till utbildningsstyrelsen gick Jyväskylä stad våren 2018 in för att grunda en egen svensk skola för åk 1 – 9. 

Hösten 2018 öppnades Kuokkala svenska skola, den svenska sammanhållna grundskolan med
klasserna 1 - 9. Skolan har i år fyra lärare och 32 elever i åk 1 - 9. De svenska elevernas
sammanhållning har säkert ökat. Nu har skolan en gemensam svensk kärna med tre klassrum i
mitten av ett stort skolcampus. Kuokkala svenska skola flyttade in i ett sprillans nytt skolhus, som är ett av tre sammanbundna hus. Runt omkring dem finns Kuokkalan koulu med nästan 1000 elever. 

För familjerna, eleverna och lärarna är det skönt att äntligen ha en egen svensk skola. Det medför bl.a. att det känns säkrare att den svenska undervisningen fortsätter i staden. Skolan har också en egen läroplan, i vilken det t.ex. skrivs in hur mycket av undervisningen som kan ske på finska, högst 25 %. De allra flesta ämnen undervisas på svenska. I de lägre klasserna är det något enstaka ämne som undervisas av en finsk lärare, i de högre klasserna 7 - 9 undervisas alla läs- och färdighetsämnen på svenska. Eleverna får också svenska betyg och slutbetyg.

Möjligen har det medfört ny byråkrati t.ex. gällande samarbetet mellan den finska och svenska skolan, en byråkrati som jag hoppas att de kan lösa utan att det går ut över eleverna. Den goda stämningen och känslan av att vi fixar detta smittade av sig på oss fyra som kom från Tavastehus. Under tågresan hemåt konstaterades samfällt att det viktiga är att vi bygger upp den svenska skolstigen i Tavastehus, så att också eleverna i åk 7 - 9  får undervisning på svenska. 

Stadens representanter var bl.a. fast besluten att fortsättningsvis försöka hitta en behörig klasslärare till inför nästa läsår. I diskussionerna lyfte vi upp att det vettigaste sättet att bygga upp den svenska undervisningen för eleverna i åk 7 - 9 skulle utgå från de ämnen som lärarna har behörighet att undervisa i, och sedan bygga upp och utvidga den svenska undervisningen från det. 

I Tavastehus har vi en bra grund att stå på. Daghemmet Jappebo är fullt med ivriga barn,
förskolegruppen är en tillräckligt stor grupp, klasserna 1 - 3 i skolan har också 4 - 8 elever per
klass. Tyvärr är det få elever som idag går i klasserna 4 - 6, så för dem skall vi aktivt arbeta för att de också på de högre klasserna får undervisning på svenska.

Septemberglada hälsningar 

Veronica 

1.8.2019 Projektet har startat

Nu jobbar vi för att den svenska skolstigen från Jappebo daghem till de svenska klasserna i
Seminaarin koulu blir kända i hela Tavastehus och för familjer som flyttar till staden. 
Vi arbetar också för att det inom 5 till 10 år ska finnas en egen svensk skola i Tavastehus och en 
likadan svensk lärstig i Tavastehus som det idag finns t.ex. i Lahtis och Hyvinge. Den svenska
skolan i Lahtis har verkat sedan 2006 och har idag ca 80 elever från förskola till åk 6 och närmare
60 barn i daghemmet. De svenskspråkigas antal i Lahtis har ökat under åren,  eftersom skolan
lockar svensk- och tvåspråkiga familjer att flytta dit. Det är också många finskspråkiga familjer som
valt den svenska lärstigen för sina barn, på samma sätt som de gör i Tavastehus. 

Vi arbetar aktivt för att familjer hittar daghemmet Jappebo, som har både språkbad och svenska
grupper. Daghemmet är den naturliga inkörsporten till skolan. På daghemmet arbetar man
målmedvetet med det svenska språket, så att alla de barn som vill kan fortsätta sin skolgång på
svenska. Detta gäller både barn från svenska, finska och tvåspråkiga familjer. 

Bland föreningens medlemmar finns många ypperliga exempel på hur fint detta kan fungera, och
vilken fantastisk förmån i livet det är för barnen. Vi vill gärna också få Tavastehus stad att
långsiktigt jobba för den svenska skolan. En långsiktig satsning på den svenska skolstigen
dubblerar lätt antalet barn som väljer den. Detta har vi sett i Lahtis, Kervo och Hyvinge. 
Tillsammans blir vi starkare och det svenska i Tavastehus syns bättre, det viktiga är inte vem som
gör vad utan det viktiga är att det svenska lever och blomstrar. Föreningen samarbetar med
föreningen Tavastsvenskarna och Pohjola-Norden.

Med vänliga hälsningar

Veronica