Vill du bli medlem?

Bor Ni redan i Tavastehus eller skall Ni flytta hit? Vi kan hjälpa till med information om kommunens svenskspråkiga utbud samt erbjuda våra egna aktiviteter mm.
Kontakta oss...

Kontakt

tavastsvenska@gmail.com

Tavastsvenska föräldraföreningen är en svensk förening i det finska Tavastlandet. Föreningen strävar till att hjälpa och stöda de svenskspråkiga barnens och ungas modersmål och språkliga identitet. Dessutom vill föreningen ordna verksamhet, som uppehåller och främjar kännedom om den svenskspråkiga kulturtraditioner. Föreningen erbjuder också svensk- och tvåspråkiga familjerna ett socialt nätverk med svenska språket som sammanbindande faktor.

I Tavastehus finns ett svenskspråkigt dagis och två skollklasser, med årskurserna 1-2 och 4-6 . Tavastsvenska föräldraföreningen ordnar även svenskspråkigt eftis för skoleleverna. Föreningen arbetar aktivt för att förbättra den svenskspråkiga skolsituationen i Tavastehus.

Tavastsvenska föräldraföreningen ordnar i viss mån olika sorters svenskspråkiga aktiviteter t.ex.  familjeklubben, teaterresor, firande av svenskspråkiga högtider t.ex. lucia och svenska dagen.

Vår verksamhet stöds av: Brita Maria Renlunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner samt  Svenska Kulturfonden