Om oss

Tavastsvenska föräldrarföreningen är ett glatt gäng som tycker om svenska språket och om finlandsvensk kultur!

Föreningens syfte är på Tavastehus område främja svenskspråkigt verksamhet för barn och unga inom dagvård, förskola och skola.
Föreningen strävar till att stöda de svenskspråkiga barnens modersmål och språkliga identitet och till att erbjuda finskspråkiga barn en möjlighet att lära sig förstå och använda svenska. Viktigt är också att finskspråkiga barn har och får en positiv inställning till olika språk och ett interesse att lära sig nya språk.
Föreningen har också som mål att erbjuda familjerna ett socialt nätverk med svenska språket som sammanbindande faktor och upplysa familjer om rätten och möjligheten till svenskspråkig barnverksamhet.
Föreningen ordnar aktiviteter, t.ex. Lucia firandet, utflykter till teater och utbildning.

Till föreningens verksamhet är alla välkomna oavsett språkkunskaper!

Följ oss på facebook >> 
Följ oss på instagram >>

Meistä lyhyesti

Tavastsvenska föraldraföreningen, vapaasti suomennettuna Hämeenlinnan ruotsinkielisten vanhempainyhdistys, on iloinen porukka, jolle ruotsinkieli ja suomenruotsalainen kulttuuri on lähellä sydäntä!

Yhdistyksen ydintarkoitus on edistää, kehittää ja varmistaa ruotsinkielistä toimintaa lapsille ja nuorille Hämeenlinnan seudulla päiväkodissa, esikoulussa ja koulussa. Yhdistys pyrkii tukemaan ruotsinkielisten lasten äidinkieltä ja kielellistä identiteettiä mutta myös tarjoamaan suomenkielisille lapsille mahdollisuuden omaksua ja oppia ruotsin kieltä. Koemme, että positiivinen suhtautuminen ruotsinkieleen antaa mahdollisuuksia ja on ennen muuta rikkaus. Kaksikielisyys on mahdollisuus kaikille, näin me ainakin täällä Hämeenlinnassa, tässä yhdistyksessä uskomme.  

Yhdistys järjestää erilaista toimintaa tavoitteidensa ympärillä, jotta kaikki ruotsinkielestä kiinnostuneet hämeenlinnalaiset perheet tapaisivat iloisissa merkeissä. Yhdistys järjestää tapahtumia kuten pieniä tapahtumia, klassisen Lucia -kulkueen Hämeenlinnan keskustassa, retkiä esim. teatteriin ja jopa Ruotsiin.

Yhdistyksen toimintaan ovat kaikki tervetulleita kielitaidosta riippumatta!

Seuraa meitä Facebookissa >>
Seuraa meitä Instagramissa >>