Skolstigsprojektet - det här handlar det om

 • Tavastsvenska föräldraföreningen rf:s (TSFF) målsättning och dröm är en enhetligsvenskspråkig skolstig från daghem till högstadium på så sätt att barnen i framtiden ska ha möjlighet att gå hela sin grundskola på svenska i Tavastehus.Just nu erbjuds grundskola påsvenska till och med sjätte klass.
   
 • I slutet av år 2018 lämnade Tsff in en ansökan om bidrag av Svenska Kulturfonden förskolstigsprojektet.

 • I mars 2019 beviljade Svenska Kulturfonden Tsff totalt 25000 euro för skolstigsprojektet i Tavastehus.

 • Med hjälp av Svenska Kulturfondens finansiering kunde Tsff anställa en projektarbetare, Veronica Hertzberg, att hjälpa staden, föräldrarna och skolorna tillsammans bygga upp en fungerandelösning utan att behöva använda skattepengar för projektet.

 • Hertzberg har gedigen erfarenhetav motsvarande utvecklingsprojekt på olika håll i Finland. 

 • Skolstigsprojektet genomförs i gott samarbete med Tavastehus stad.

 

Koulupolkuprojekti - tästä on kyse

 • Tavastsvenska föräldraföreningen r.f:n (Tsff) tavoitteena ja haaveena on yhtenäinen ruotsinkielinen koulupolku päiväkodista yläkouluun siten, että lapsilla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus suorittaa koko peruskoulu ruotsin kielellä Hämeenlinnassa. Ruotsinkielistä peruskoulua on tällä hetkellä tarjolla vain kuudenteen luokkaan asti. 
     
 •  Vuoden 2018 lopulla Tsff laati apurahahakemuksen Svenska Kulturfondenille koulupolkuselvitystä varten.

 • Svenska Kulturfonden myönsi vuoden 2019 maaliskuussa Tsff:lle 25000€ ruotsinkielisen koulupolun vahvistamiseksi Hämeenlinnassa.    
    
 • Kulturfondenin rahoituksen turvin Tsff pystyi palkkaamaan projektityöntekijän, Veronica Hertzbergin, auttamaan kaupunkia, vanhempia ja kouluja yhdessä rakentamaan toimivaa ratkaisua ilman, että projektiin tarvitsisi käyttää esimerkiksi verorahoja.Hertzbergillä on kokemusta vastaavista kehityshankkeista muualla Suomessa. 

 • Koulupolkuprojektia tehdään hyvässä yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa.