Förstasidan

Tavastsvenska föräldraföreningen är en svensk förening i det finska Tavastlandet. Föreningen strävar till att hjälpa och stöda de svenskspråkiga barnens och ungas modersmål och språkliga identitet. Dessutom vill föreningen ordna verksamhet, som uppehåller och främjar kännedom om den svenskspråkiga kulturtraditioner. Föreningen erbjuder också svensk- och tvåspråkiga familjerna ett socialt nätverk med svenska språket som sammanbindande faktor.

I Tavastehus finns ett svenskspråkigt dagis och två skollklasser, med årskurserna 1-2 och 4-6 . Tavastsvenska föräldraföreningen ordnar även svenskspråkigt eftis för skoleleverna. Föreningen arbetar aktivt för att förbättra den svenskspråkiga skolsituationen i Tavastehus.

Tavastsvenska föräldraföreningen ordnar i viss mån olika sorters svenskspråkiga aktiviteter t.ex.  familjeklubben, teaterresor, firande av svenskspråkiga högtider t.ex. lucia och svenska dagen.

Vår verksamhet stöds av: Brita Maria Renlunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner samt  Svenska Kulturfonden


Tavastsvenska föraldraföreningen, vapaasti suomennettuna Hämeenlinnan ruotsinkielisten vanhempianyhdistys tukee ruotsinkielisten lasten ja nuorten (ruotsin)kielellistä identiteettiä. Yhdistys järjestää tapahtumia, ylläpitää kulttuurillista toimintaa sekä kehittää ruotsinkielistä toimintaa Hämeenlinnassa. 

Toiminnan ja tuen keskiössä ovat Hämeenlinnassa toimiva ruotsinkielinen päiväkoti Jappebo, joka on osa Jaarlin Päiväkoteja. Syksyllä 2019 päiväkodissa on 40 lasta. Jappebossa toimii myös ruotsinkielinen eskari. sekä Seminaarin koulussa toimiva ruotsinkielinen alakoulu , jossa toimii tällä hetkellä luokat 1-2 sekä 4-6. Syksyllä 2019 oppilaita on aloittanut koulutyönsä ruotsiksi 20 lasta. Koulussa toimii myös iltapäiväkerho eli eftis. 

Yhdistys toimii jäsenmaksuilla sekä seuraavien yhdistysten ja yhteisöjen tuella: 
Brita Maria Renlunds stiftelse
Svenska folkskolans vänner
Svenska Kulturfonden